Montering Robinia Content Image

Så här monterar du robiniaprodukter

Här kan du se två monteringsvideos som visar hur du ska gå tillväga när du monterar dina robiniaprodukter. En video visar hur du monterar plattformen till stolpen och den andra videon visar hur du monterar regeln till stolpen.

Verktyg
Robinia är ett hårt träslag jämfört med de vanligaste svenska träsorterna och kräver verktyg anpassade för hårda träslag.

Montering av robiniaprodukter - plattform till stolpe

Montering av robiniaprodukter - regel till stolpe