Insideout Arenor Category Image

InsideOut – En arena för lek & spel

Upptäck våra olika designer av InsideOut-arenor som ger barn och ungdomar möjlighet till spontanidrott, lek och umgänge. Välj mellan olika material som underhållsfri betong för urban miljö eller vackert lärkträ som passar perfekt i parken och ger en härlig naturkänsla.

Med sitt öppna intryck skapar InsideOut en atmosfär som bjuder in till lek och bollspel och blir snart den självklara mötesplatsen. Köp till ett bordtennisbord i betong som kan stå ute i alla väder, det ger en extra dimension till ditt utomhusprojekt.

 

Mötesplats för lek och spontanidrott

InsideOut multiarena blir en självklar mötesplats som för samman tjejer och killar på ett naturligt sätt där umgänget står i fokus. Här kan barnen och ungdomarna lyssna på musik, spela olika bollspel eller lekar och umgås och ha kul tillsammans. Umgänge kring ett uppehållsområde som inbjuder till lek, spel och spontanidrott är ett aktuellt sätt att träffas och gör att barn och ungdomar aktiverar sig på ett naturligt sätt, utan att själva tävlingen behöver vara målet.

Lekfull och levande design

InsideOut multiarena är uppbyggd på tre basmoduler som kopplas samman och kombineras i olika former, funktioner och stilar. Modulerna bildar tillsammans levande sarger som ger möjlighet att skapa en stor variation på sin multiarena avseende lek och funktion. Utöver basmodulerna går spontanidrottsplatsen att komplettera med mål, scen, boxsäck, förråd, LED belysning som tänds automatiskt vid solnedgången för en extra dimension och mycket mer. Dessutom gör de bågformade modulernas asymmetriska utformning att de kan användas till fler ändamål än som spontanidrottsplats; åskådarplatser, bänkar, sarg till bollaktiviteter. Bara fantasin sätter gränserna!

InsideOut Arenor

Insideout Arenor Category Image

InsideOut – En arena för lek & spel

Upptäck våra olika designer av InsideOut-arenor som ger barn och ungdomar möjlighet till spontanidrott, lek och umgänge. Välj mellan olika material som underhållsfri betong för urban miljö eller vackert lärkträ som passar perfekt i parken och ger en härlig naturkänsla.

Med sitt öppna intryck skapar InsideOut en atmosfär som bjuder in till lek och bollspel och blir snart den självklara mötesplatsen. Köp till ett bordtennisbord i betong som kan stå ute i alla väder, det ger en extra dimension till ditt utomhusprojekt.

 

Mötesplats för lek och spontanidrott

InsideOut multiarena blir en självklar mötesplats som för samman tjejer och killar på ett naturligt sätt där umgänget står i fokus. Här kan barnen och ungdomarna lyssna på musik, spela olika bollspel eller lekar och umgås och ha kul tillsammans. Umgänge kring ett uppehållsområde som inbjuder till lek, spel och spontanidrott är ett aktuellt sätt att träffas och gör att barn och ungdomar aktiverar sig på ett naturligt sätt, utan att själva tävlingen behöver vara målet.

Lekfull och levande design

InsideOut multiarena är uppbyggd på tre basmoduler som kopplas samman och kombineras i olika former, funktioner och stilar. Modulerna bildar tillsammans levande sarger som ger möjlighet att skapa en stor variation på sin multiarena avseende lek och funktion. Utöver basmodulerna går spontanidrottsplatsen att komplettera med mål, scen, boxsäck, förråd, LED belysning som tänds automatiskt vid solnedgången för en extra dimension och mycket mer. Dessutom gör de bågformade modulernas asymmetriska utformning att de kan användas till fler ändamål än som spontanidrottsplats; åskådarplatser, bänkar, sarg till bollaktiviteter. Bara fantasin sätter gränserna!

Insideout08 Content Image
Insideout04 Content Image
Insideout03 Content Image
Insideout02 Content Image