Tillgänligt Underlag Content Image

Underlag för allas tillgänglighet

Underlag som inkluderar!

Vi erbjuder flera olika typer av tillgängliga underlag såsom platsgjuten gummi, kork, konstgräs, träflis, barkflis eller fallskyddsplattor. Underlagen går att använda överallt i din utemiljö som på lekplatsen, vid utegymmet eller på din spontanidrottsplats.

Att välja något av nämnda underlag i stället för exempelvis sand kan underlätta för de med funktionsnedsättning att lättare ta sig fram. Underlagen har olika egenskaper och kan passa olika behov. Till exempel kan naturlig barkflis vara ett bra alternativ där även en rullstol kan ta sig fram, så länge underlaget är jämnt. Förutom det så avger barkflis inga mikroplaster.

Istället för sand

Vill du skapa en tillgänglig utemiljö?

Fyll i dina uppgifter här under så kontaktar vi dig så snart vi kan och skapar tillgänglighet tillsammans med dig!