Personuppgiftspolicy

Vi behandlar personuppgifter och har därför tagit fram denna personuppgiftspolicy. Här kan du läsa allt om hur vi behandlar dina uppgifter.

TRESS SPORT & LEK AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi har mottagit om dig. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan:

TRESS SPORT & LEK AB

Järnvägsgatan 41

252 18 Helsingborg

Organisationsnummer: 556088-9734

E-post kundtjänst: info@tress.se

Telefon kundtjänst: 042-4909330

På TRESS SPORT & LEK AB tar vi väl hand om dina personuppgifter och vi delar dem aldrig med andra om du inte har gett oss samtycke till detta eller det finns någon annan rättslig grund för att behandla dina personuppgifter. Det kan exempelvis röra sig om TRESS SPORT & LEK AB:s uppfyllelse av ett rättsligt åtagande eller ett avtal med dig.

Vi respekterar dina personuppgifter. Vi har aldrig och kommer aldrig sälja dem till tredje part.

Vår policy är att använda dina personuppgifter uteslutande för att ge dig den bästa och mest relevanta köpupplevelsen så att vi kan göra din vardag enklare. Dessutom gör vi allt för att säkerställa att du ska få mer insyn i användningen av dina uppgifter.

I denna personuppgiftspolicy beskrivs hur TRESS SPORT & LEK AB eller ”vi” samlar in och använder de personuppgifter som du lämnar efter dig eller tillhandahåller när du besöker vår webbplats och använder de olika tjänster och funktioner som vi erbjuder.

1. Insamling av personuppgifter

2. Användning av personuppgifter, ändamål och grund för behandlingen

3. Samtycke

4. Lagring av personuppgifter

5. Säkerhet

6. Dina rättigheter

7. Länk till andra webbplatser

8. Ändringar av personuppgiftspolicyn

9. Kontakt

 

1. Insamling av personuppgifter

Vi informerar dig innan vi samlar in dina personuppgifter. Dina personuppgifter gör det möjligt för oss att ge dig en bra och relevant service. När du är kund hos TRESS SPORT & LEK AB accepterar du den behandling av dina personuppgifter som beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

Den omfattar:

Uppgifter som används för att kunna leverera varor från TRESS SPORT & LEK AB

När du skapar en profil eller gör ett köp anger du själv uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-post och om du handlar å dina egna vägnar eller för ett företag eller en offentlig institution. Dessa uppgifter använder vi för att kunna leverera varor till dig och för att kunna informera dig om ändringar eller förseningar i leveransen. Dessa uppgifter används även vid produktåterkallanden eller andra lagstadgade villkor i förhållande till de varor du köpt.

Det kommer att framgå av relevanta formulär på webbplatsen om personuppgifterna är obligatoriska eller frivilliga. Om det är obligatoriskt att tillhandahålla vissa personuppgifter markeras fältet med en asterisk (*). Om du väljer att inte tillhandahålla de aktuella personuppgifterna kan det eventuellt resultera i att du inte kan ta emot varor från TRESS SPORT & LEK AB eller använda de aktuella förmånerna och tjänsterna från TRESS SPORT & LEK AB.

Om du tillhandahåller personuppgifter om andra personer än dig själv, uppmanar vi dig att inhämta samtycke från dessa personer innan uppgifterna tillhandahålls.

Uppgifter om köp och leverans av varor och tjänster

Vi använder dina personuppgifter om köp och leverans av varor och tjänster för att kunna identifiera dina favoritprodukter och se till att du mottar de mest relevanta produktrekommendationerna och meddelandena från TRESS SPORT & LEK AB. Uppgifterna används även i samband med information om produktåterkallanden m.m.

Andra uppgifter som du själv tillhandahållit på webbplatsen

Andra uppgifter som du har lämnat på webbplatsen används endast för att du ska få relevanta produktrekommendationer och meddelanden.

 

2. Användning av personuppgifter, ändamål och grund för behandlingen

Vi samlar in och använder personuppgifter i samband med de funktioner och ändamål som beskrivs nedan. Vi kan även behandla dina personuppgifter för andra ändamål om vi är berättigade eller skyldiga till det enligt gällande lagstiftning.

Vi använder dina personuppgifter för att säkerställa att du får den bästa möjliga upplevelsen hos TRESS SPORT & LEK AB. När du är kund hos oss godkänner du hur vi behandlar dina personuppgifter, vilket du kan läsa mer om i det här avsnittet:

• Dina grundläggande personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) används i samband med beställning och leverans av dina varor. Endast ditt namn, adress och telefonnummer lämnas ut till det bud som utför leveransen. Budet har endast tillgång till ditt namn och adress under själva leveransen.

• I samband med ditt köp uppger du dina kortuppgifter. Vi lagrar inte hela kortinformationen. Kortet behandlas av betalningshanteraren DIBS Payment Services A/S (Edvard Thomsens Vej 10, 6., 2300 Köpenhamn S. org.nr: 21 15 89 09) som är personuppgiftsansvarig.

• Uppgifter om köp och leverans av varor och tjänster, inklusive typ av varor och köphistorik, används för att identifiera dina favoritprodukter och för att rekommendera de mest relevanta varorna till dig och för att visa dig de mest relevanta meddelandena från TRESS SPORT & LEK AB. I samband med detta delas dina varuinköp med Relewise A/S (Trindsøvej 4, 1. sal, 8000 Aarhus, Danmark, VAT no: DK41311290) som använder sin programvara för att sammanställa dessa favoriter och rekommendationer. Dessa uppgifter används uteslutande för att ge dig personliga rekommendationer och favoriter på TRESS SPORT & LEK AB och delas inte med andra. I samband med detta delar vi ett unikt ID med dem. Raptor Services kan inte koppla detta ID till dig eller till dina personuppgifter.

• Dina grundläggande personuppgifter och kundtjänstförfrågningar registreras och lagras i SuperOffice. Dessa blir lagrade i SuperOffice datamiljöprogramvara. Dessa uppgifter lagras i EU.

• Ditt kund-ID, e-post, postnummer och beteende på internet kan lagras i Google Cloud. Vi använder Google Cloud för att sammanställa dina uppgifter och behandla dem så att vi på ett bättre sätt kan visa dig rekommenderade produkter på webbplatsen och i vår marknadsföring. Dessa uppgifter lagras i EU och endast betrodda medarbetare på TRESS SPORT & LEK AB har tillgång till dessa.

• Ditt beteende på TRESS SPORT & LEK AB:s webbplats registreras för att skapa en beteendeanalys med hjälp av statistik från Google Analytics. Om du är inloggad använder vi Google Analytics för att spara dessa händelser tillsammans med ditt kund-ID. Ditt kund-ID kan inte kopplas till dina personuppgifter av Google. Dessa uppgifter och statistik lagras i Googles datamiljöprogramvara och inom EU.

Google Tag Manager används för att samla in och behandla uppgifterna om beteende. Ditt kund-ID skickas inte till andra företag än Google.

• Ditt beteende och varuinköp kommuniceras i anonymiserad form till Facebook för marknadsföringsändamål. Facebook kan inte koppla några av dessa uppgifter till dina personuppgifter.

• Ditt beteende på webbplatsen, var du har klickat och hur långt ner på sidan du kommit spåras med hjälp av Google.com. Inga personligt identifierbara uppgifter behandlas, lagras eller lämnas ut som en del av denna spårning.

 

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats.

Behandling av personuppgifter, som vi samlar in via cookies, baseras på ditt samtycke. Du kan läsa mer om villkoren för samtycke i avsnitt 3 nedan.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som vi lagrar på din dator för att kunna hålla reda på vad som skedde under ditt besök och för att kunna känna igen datorn. En cookie är inte något program och innehåller inte virus.

Vi använder cookies till att:

• Se vilka sidor du har besökt och för att känna igen dig från tidigare besök så att vi kan förbättra våra kunskaper om dig och bl.a. visa dig mer relevant innehåll och marknadsföringsmaterial.

• Komma ihåg dina inställningar och val.

• Genomföra din beställning på TRESS.se

• Samla in statistik för trafikkällor och besök på våra webbplatser för att förbättra användarvänligheten.

TRESS SPORT & LEK AB använder olika lösningar för att förbättra webbplatsen och dessa använder också cookies för att fungera. Ingen av lösningarna lagrar personliga eller personligt identifierbara uppgifter. Du kan läsa mer om lösningarna nedan:

De cookies som används har olika livslängd. En del cookies används av andra företag som har ingått avtal med TRESS SPORT & LEK AB där TRESS SPORT & LEK AB är personuppgiftsansvarig.

Om du vill radera cookies från oss på din dator, t.ex. efter ditt besök, kan du göra det själv. Använd t.ex. http://www.minacookies.se/ditt-val/ som täcker de vanligaste webbläsarna.

Kom ihåg: använder du flera webbläsare, måste du radera cookies i alla dessa.

Detta innefattar även information som skickas från din enhet (telefon, surfplatta eller dator) när du använder TRESS SPORT & LEK AB. Detta kan vara uppgifter om enhetens ID, enhetstyp, webbläsartyp, längd på besöket, geografisk plats, referens-URL, elektronisk adress (t.ex. IP- och Mac-adress), terminalutrustning och anslutningsinformation, preferenser och uppgifter om din användning av TRESS SPORT & LEK AB och våra tjänster. Dessa personuppgifter samlas in via cookies, spårnings-url:er eller beacon-sändare m.m.

 

Nyhetsbrev

När du registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev samlar vi in uppgifter från dig om ditt namn, e-postadress och ställning. Detta gör vi för att kunna skicka nyhetsbreven till dig. Dessutom använder vi uppgifterna till intern statistik. Ändamålet är att kunna skräddarsy innehållet i framtida nyhetsbrev efter dina behov.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är ditt samtycke, vilket du kan återkalla när som helst. Det gör du antingen direkt i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett e-postmeddelande till info@tress.se.

Vi behåller dina uppgifter så länge som du prenumererar på nyhetsbrevet. Om du avanmäler dig, raderar vi dina uppgifter så snart som möjligt.

 

3. Samtycke

När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar dina personuppgifter i enlighet med ditt samtycke, se avsnitt 2 ovan.

Tänk på att du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Detta kan ske genom att du kontaktar oss via e-post eller telefon (se kontaktuppgifter i avsnitt 9 nedan).

Om du återkallar ditt samtycke kommer vi sluta behandla dina personuppgifter om vi inte är berättigade eller skyldiga att fortsätta behandlingen eller lagringen av dina personuppgifter på annan grund, inklusive enligt gällande lagstiftning.

Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten av den behandling som har ägt rum före återkallandet av samtycket.

Detta omfattar inte samtycke till marknadsföring via exempelvis e-post eller SMS som alltid kan återkallas genom att kontakta oss på telefon 042-4909330 eller via e-post info@tress.se.

 

4. Lagring av personuppgifter

Som utgångspunkt lagrar vi dina personuppgifter i 5 år efter det att du senast handlade hos TRESS SPORT & LEK AB. I vissa fall längre eftersom garantiperioden kan gälla i upp till 10–15 år. Detta gör vi för att säkerställa att du får en bra och relevant kundupplevelse när du återkommer för att handla på TRESS SPORT & LEK AB. Vi lagrar även dina fakturor i 5 år i enlighet med bokföringslagen.

 

5. Säkerhet

Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa en tillräcklig säkerhetsnivå. Därmed gör vi vårt bästa för att säkerställa kvaliteten och integriteten för dina personuppgifter.

I samband med vår IT-utveckling är våra databaser tillgängliga för utvalda utvecklare inom TRESS SPORT & LEK AB, liksom vår utvecklingspartner Exitec AB org.nr: 556592-7455, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping. Databaserna kan innehålla personuppgifter. Databaserna används endast för utveckling av TRESS SPORT & LEK AB:s produkter och tjänster och används inte för något annat ändamål.

 

6. Dina rättigheter

Du har rätt att få insikt i de personuppgifter vi behandlar om dig, med vissa undantag enligt lag.

Du kan göra invändningar mot insamling och vidarebehandling av dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att korrigera dina personuppgifter eller be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

På din begäran raderar vi de personuppgifter vi har registrerade om dig utan onödigt dröjsmål om vi inte kan fortsätta behandlingen på annan grund, exempelvis om behandlingen krävs för att kunna uppfylla ett lagkrav, för att slutföra ekonomiska mellanhavanden eller genomföra en beställning eller om det är nödvändigt för att kunna besvara en förfrågan från dig.

Om du vill att dina personuppgifter ska raderas kontaktar du TRESS SPORT & LEK AB:s kundtjänst, antingen på tel: 042-4909330 eller genom att skicka ett e-postmeddelande till info@tress.se. Vi raderar dina identifierande personuppgifter så snart som möjligt och informerar dig om detta. Uppgifter om inköp och beteende på internet kommer att anonymiseras och kommer inte att kunna kopplas till dig. En del uppgifter såsom fakturor kommer att behållas enligt bokföringslagen och annan lagstiftning. Detta kommer inte att användas på något sätt.

När du begär att vi ska radera dina personuppgifter stänger vi också ditt konto vilket innebär att du inte längre kan använda TRESS SPORT & LEK AB:s funktioner.

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi har registrerade om dig utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt begära att vi överför dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

För att begära att vi lämnar ut dina personuppgifter ska du kontakta kundtjänst. Du kommer sedan få tillgång till dina personuppgifter inom 30 dagar i ett maskinläsbart format.

Om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan, är du välkommen att kontakta kundtjänst.

I samband med förfrågningar beträffande dina rättigheter ber vi dig att tillhandahålla oss tillräckligt med information så att vi kan behandla din förfrågan, inklusive ditt fullständiga namn och din e-postadress för att kunna identifiera dig och besvara din förfrågan. Vi besvarar din förfrågan så snart som möjligt och senast inom en månad.

Om du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter eller de ändamål för vilka vi behandlar uppgifterna är du välkommen att kontakta oss. Du kan även inkomma med ett klagomål till:

Datainspektionen

Drottninggatan 29, plan 5

104 20 Stockholm

Telefon 08-657 61 00

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

 

7. Länkar till andra webbplatser m.m.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet på andra webbplatser (tredje parts webbplatser) eller för de rutiner sådan tredje part har för insamlande och behandling av personuppgifter. När du besöker en tredje parts webbplats bör du läsa webbplatsägarens personuppgiftspolicy och andra relevanta riktlinjer.

 

8. Ändringar av personuppgiftspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna personuppgiftspolicy på grundval av betydande ändringar i lagen, nya tekniska lösningar, nya eller förbättrade funktioner eller för att förbättra webbplatsen.

 

9. Kontakt

Om du vill uppdatera, korrigera eller radera de personuppgifter vi har registrerade om dig eller om du har några frågor om denna personuppgiftspolicy, kontakta oss enligt nedan:

TRESS SPORT & LEK AB

Järnvägsgatan 41

252 18 Helsingborg

Organisationsnummer: 556088-9734

E-post kundtjänst: info@tress.se

Telefon kundtjänst: 042-4909330