Lekplats Bostadsområde Kalmar3 Case Image

Smart finansiering av ditt utemiljöprojekt

En viktig faktor för att BRF:er och samfällighetsföreningar ska fortsätta utvecklas och vara attraktiva är att investera i gemensamma ytor och utrustning. Med Tress som totalleverantör har styrelsen en trygg och sakkunnig samarbetspartner i alla utemiljöprojekt.

Vi hjälper föreningar med allt från idé och planering till montering och att titta på finansieringen, när det är dags att investera i ny lekplats, parkmöbler eller aktivitetsutrustning.

Enkelt & förmånligt

Lekplats Bostadsområde Skövde7 Case Image
Leasing är ofta det enklaste och mest förmånliga sättet att finansiera utemiljöprojekt för en förening, om man inte har likviditet för hela investeringen på en gång. Genom leasing undviker man att binda kapital i utrustning som minskar i värde över tid. Föreningen får samma månadskostnad under hela leasingperioden, vilket gör det enkelt att budgetera och planera ekonomin.

Kostnaden är dessutom skattemässigt avdragsgill, vilket innebär att föreningen kan dra av leasingavgiften som en kostnad.
Utegym Bostadsområde Östersund3 Case Image

Förverkliga hela projektet på en gång

Många föreningar har tydliga visioner om vad man vill skapa, men inte ekonomi till det. Samtidigt är det mer ekonomiskt fördelaktigt att skapa en större lekplats, möblera gemensamhetsytor eller ett utegym i ett svep, än att göra det i omgångar.

Om föreningen bygger under flera år i följd kommer både priser och arbetskostnader att ha ökat. Föreningen sparar därmed pengar på att göra allt på samma gång.

Tress erbjuder finansiering vid behov. Det kan till exempel vara en avbetalningsplan, som gör att föreningen kan få hela projektet klart på en gång, utan att behöva oroa sig över ekonomin.

Multibane Boligområde Ballerup19 Case Image
Fördelar med leasing:
  • Enkel budgetering och likviditetsplanering då föreningen i förväg känner till leasingavgiften för hela avtalsperioden och finansieringen är tryggad.

  • Föreningen slipper tunga engångsutgifter och behåller sitt låneutrymme hos banken.

  • Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, vilket innebär en ekonomisk fördel för föreningen.

Behöver ni inspiration och hjälp med er utemiljö?

Ta kontakt med oss så tittar vi tillsammans på hur ni kan utveckla er förenings gemensamma aktivitetsytor!

Behöver du rådgivning?

Hitta Din Säljare Negativ
Hitta din lokala säljare