Dekal Kvalitetsbas 22 1728Px Med Vit Kant

Kvalitetsdiplomering

Kvalitetsdiplomeringen innebär att vi har ett kvalitetssäkrat ledningssystem med kunden i fokus. Kvalitetssystemet skapar förutsättningar för ökad kundnöjdhet och tydlig intern struktur med minskade risker. Genom systemet tar vi vara på möjligheter som kan bidra till verksamhetens strategiska inriktning.

Ledningssystem

Genom vårt kvalitetsledningssystem hanteras avvikelser, kvalitetsmål med handlingsplan, kvalitetsberättelse, kompetenskartläggning, interna kvalitetskontroller samt hantering av eventuella klagomål och reklamationer. Kvalitetsdiplomering är ett kvitto på vårt kvalitetsarbete. Det är ett genomgripande arbete tillsammans med Svensk Kvalitetsbas som är ett kvalitetsledningssystem.

Kvalitetsledningssystemet är ett väl fungerande system som visar hur verksamheten har ett aktivt förbättringsarbete som följs upp årligen.

Kvalitetsledningssystemet togs fram våren 2022.

Tress kvalitetsdiplom