Dekal Miljöbas 22 1728Px Med Vit Kant

Miljödiplomering

Miljödiplomeringen innebär att vi ständigt jobbar för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Vi är med och tar ansvar för en mer hållbar värld. Detta skapar ordning och reda i miljöarbetet för att minska verksamhetens miljöbelastning. Att miljödiplomera sin verksamhet innebär att ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk miljöbas har införts.

Ledningssystem

Genom miljöledningssystemet arbetar vi systematiskt med miljöfrågor. Det ingår årliga krav för att planera, genomföra, följa upp och förbättra. Miljöledningssystemet hjälper Tress att hitta metoder för att minska verksamhetens miljöbelastning. Strukturen i miljöledningssystemet hjälper verksamheten att använda resurser där de ger störst effekt i syfte att minska verksamhetens miljöbelastning.

Följande delar ingår i vårt miljöledningssystem:

  • En miljöpolicy, mål och handlingsplaner.
  • En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts.
  • Genomfört konkreta miljöförbättringar.
  • Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap.
  • Förankrat och redovisat miljöarbetet.
  • Godkänts av en revisor av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete.

Miljöledningssystemet togs fram hösten 2021.

Tress miljödiplom