Mission & Vision

Vår mission och vision är gemensamt skapade utifrån våra medarbetares och ledningens ambitioner för Tress. De visar vilken riktning vi arbetar för att tillsammans uppnå våra ambitioner. Våra fem ledstjärnor definierar vilka områden vi tillsammans fokuserar på för att uppfylla våra mål.

Mission

💙 Tress ska erbjuda det mesta och det bästa inom utrustning till sport, idrott, lek och aktivitet. Vi tillgodoser kundernas förväntningar på kvalitet och service.

Vision

💙 Tress ska vara kundens favoritleverantör och vi ska vara branschens mest attraktiva arbetsplats.

💙 Tress ska vara en värdeskapande och nytänkande verksamhet som lever av sin originalitet med en stark sammansvetsad medarbetarkultur.

💙 Tress ska utveckla och sälja produkter och tjänster av hög kvalitet som främjar en rörelsekultur hos människor. Glädje, gemenskap, upplevelser och hälsa ska vara fokus.

💙 Tress ska arbeta aktivt och målinriktat med miljö och kvalitet.

Våra ledstjärnor

Pædagogisk Leg Negativ

Kvalitet och service går aldrig ur tiden

Pædagogisk Leg Negativ

Positivitet och sunt förnuft

Pædagogisk Leg Negativ

Engagemang och laganda

Pædagogisk Leg Negativ

Rörelsekultur för alla

Pædagogisk Leg Negativ

Nära kunderna - nära leverantörerna