Lekplats Skola Hudiksvall3 Case Image

Tillgängliga lekplatser för att alla ska kunna delta

Lekplatser för alla!

Vi strävar efter att erbjuda produkter så att även barn med funktionsnedsättningar ska kunna delta i leken med övriga barn. Ingen ska behöva stå vid sidan om. Vårt arbete med att erbjuda tillgänglighetsanpassade produkter har pågått aktivt sedan 2015.
Många av Tress produkter går att använda oavsett individers olika behov och förutsättningar. När det kommer till tillgänglighetsanpassning är det lätt att endast fokusera på barn och ungdomar i rullstol, men vi tycker det är viktigt att täcka upp behovet hos alla barn som potentiellt ska leka på lekplatsen.

Lekplats Bostadsområde Vårby8 Case Image
Tillgänglig Lekställning Content Image
Lekplats Takterrass Örebro7 Case Image
Lekplats Skola Hudiksvall9 Case Image

"Allt behöver inte vara för alla men det ska samtidigt finnas något för alla för att en lekplats ska anses vara tillräckligt tillgänglighetsanpassad."
- Fredrik Klitte, VD Tress Sport & Lek

Favoriter på den tillgängliga lekplatsen

Vill du skapa en tillgänglig lekplats?

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig så snart vi kan och hjälper dig att skapa en lekplats där alla kan vara med och leka!