Vårt miljöansvar

Tress Sport och Lek startade redan år 1899 som en bokhandel på bryggan i Bergen, i Norge. Vi är ett familjeägt företag med stort ansvarstagande och stabilitet år efter år, vilket syns i vår kreditvärdighet som ligger på stadiga AAA. Vi utvecklar och säljer produkter som främjar en rörelsekultur där glädje, gemenskap, upplevelser och hälsa ska vara i fokus.

Våra ledord är hög kvalitet, säkra leveranser och bra service.

Miljø NO

Samhällsansvar

Tress Sport och Lek står bakom CSR - Corporate Social Responsibility, vilket innebär att vi tar vårt ansvar för hur vi påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. En god hållbarhet kan bidra till ökad lönsamhet och vi strävar alltid efter optimal förbrukning av såväl fysiska som mänskliga och ekonomiska resurser.

Du ska känna dig trygg som kund hos oss. Därför har vi upprättat ett Code of Conduct-dokument där vi samlat information om oss, vår verksamhet och våra leverantörer. Här nedan kan du läsa utvalda delar ur dokumentet.

Code of conduct – vår uppförandekod

Tress Sport och Leks uppförandekod är bland annat inspirerad av SA8000: 2014-standarden. Uppförandekoden omfattar följande ämnen där vi aktivt tar ställning:

 • Barnarbete
 • Tvångsarbete
 • Föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar
 • Diskriminering
 • Arbetstid
 • Löner
 • Hälsa och säkerhet
 • Miljö
 • Användning av kemikalier

Våra leverantörer ska bekräfta att det land där deras produktion äger rum är anslutet till FN:s Barnkonvention och att leverantörerna gör sitt yttersta för att följa den konventionen.

Vår uppförandekod hänvisar även till den internationella ILO-konventionen samt andra internationella mänskliga rättigheter-organisationer, arbetsstandarder och arbetslagar.

Våra leverantörer måste kontinuerligt hålla sig uppdaterade till REACH-förordningen och EU:s Harmonized Legislation och ta nödvändig aktion därefter.

Vårt miljöansvar

Tress produkter är framtagna med största hänsyn till miljön och ofta anpassade för vårt skandinaviska klimat. Vi jobbar hela tiden med produktutveckling och strävar efter att göra ett så litet klimatfotavtryck som möjligt.

 

Tress Sport & Lek AB är miljödiplomerade

Miljödiplomeringen innebär att vi ständigt jobbar för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Vi är med och tar ansvar för en mer hållbar värld. Läs mer här.

Vårt lager i Skanderborg i Danmark är ISO 14001-certifierat. Denna miljöcertifiering är en garanti för att vi som verksamhet tar hänsyn till miljön och arbetar aktivt för att minska företagets miljöpåverkan år för år.

Vårt miljöengagemang har resulterat i minskade CO2-utsläpp, bland annat genom att vi trycker våra kataloger på PEFC-godkänt papper som är CO2 neutralt, minskat avfall till deponin och sänkt energianvändning. Detta är viktigt för oss och vi fortsätter med vårt miljöarbete även framöver, framför allt för alla barn runt om i landet som ska kunna växa upp i en bra miljö.

 

Våra leverantörers ansvar

Vi säkerställer att våra leverantörer uppfyller de krav vi avtalat i vårt Code of Conduct-dokument genom frekventa platsbesök, begäran om dokumentation, granskningar och godkännande av handlingsplaner samt kontroller att dessa genomförs.

Vi kräver även att våra leverantörer ställer motsvarande krav på sina underleverantörer. Transparens genom hela varukedjan är en förutsättning för att kunna säkerställa att vår uppförandekod efterlevs. Leverantörerna uppmanas att vidta lämpliga åtgärder avseende innehållet i vår uppförandekod och genomföra dessa i deras egen verksamhet och i resten av varukedjan.

 

Logistik & transporter

Genom ett tätt samarbete med de stora fraktbolagen kan vi alltid planera våra transporter på bästa sätt. Våra ordrar samlastas inom hela Skandinavien för att utnyttja lastbilarna optimalt, allt för att ge minsta möjliga miljöavtryck.

 

Förpacknings- & avfallshantering

Tress Sport och Lek är medlem i FTI, Förpackningsinsamlingen och vi jobbar ständigt för att reducera mängden avfall och förpackningsemballage. Samtidigt säkerställer vi ett maximalt skydd för din produkt på väg till dig.

Genom att använda en mindre mängd emballage, som dessutom är tillverkade av återvinningsbara material, skapar vi inget onödigt avfall. Detta ger minskat koldioxidavtryck och sparar plats och energiåtgång vid transporter.

 

Tress Sport & Lek AB är kvalitetsdiplomerade

Kvalitetsdiplomeringen innebär att vi har ett kvalitetssäkrat ledningssystem med kunden i fokus. Kvalitetssystemet skapar förutsättningar för ökad kundnöjdhet och tydlig intern struktur med minskade risker. Läs mer här.

Våra produkter genomgår noggranna urvalsprocesser där kvalitet, professionalism och miljöhänsyn är viktiga kriterier för att du som kund ska känna dig helt trygg och våra medarbetare ska känna stolthet. Vi erbjuder garanti på våra produkter på upp till 20 år beroende på vilken typ av vara det är.

Våra europeiska producenter har över 50 års unik kunskap och hantverkskunnighet. Med tanke på att vi är familjeägda kan vi tänka långsiktigt och ta fram produkter som ska hålla för framtiden. Och samtidigt är vår kvalitet en rekommendation i sig, vi vill ju att du som nöjd kund kommer tillbaka om och om igen och göra nya inköp.

 

Några material vi använder

Lärk

Vi använder till största delen europeisk lärk när vi tillverkar våra utemiljöprodukter som lekställningar, balansbanor och utemöbler. Lärkvirke har blivit populärt som ett giftfritt alternativ till tryckimpregnerat trä i produkter som utsätts för väder och vind. Lärkträet har en mycket stor andel kärnved vilket ger god motståndskraft mot röta. Trävirket kommer från norra Europa, mestadels Polen, och är självklart FSC-certifierat.

Pulverlackerat stål

Det finns många fördelar med pulverlackering, bland annat lång livstid och jämn och fin applicering vilket ger hög kvalitet på slutresultatet. Jämfört med våtlackering är metoden dessutom fri från lösningsmedel, ekonomisk och ger lite spill vilket skonar miljön.

Återvunnen plast

Att återvinna plastförpackningar och skapa nya produkter har blivit populärt under de senaste åren. Produkter tillverkade av återvunnen plast passar speciellt bra i utemiljöer med vårt skandinaviska klimat. De är 100 % underhållsfria, tål alla slags väder, är vattenavvisande och extremt robusta. Vi har hakat på trenden och erbjuder bänkar, bord och designprodukter för både inomhusbruk och tuffa utemiljöer.

 

Miljöcertifiering av produkter

För att ytterligare stärka vårt erbjudande har vi tagit fram en serie Svanenmärkta lekplatsprodukter som vi kalla Eco. Produkterna är certifierade av Miljömärkning Sverige AB, godkända enligt lekplatsstandarden och uppfyller alla strikta kriterier från Svanen, en av världens tuffaste miljömärkningar. Läs mer om våra Svanenmärkta produkter här!

 

Miljöbedömning av produkter

Vi låter externa organisationer testa och bedöma våra produkter där Svanens Husproduktportal, Byggvarubedömningen och Sunda hus är några exempel. Våra produkter är märkta med symboler på de bedömningar som gjorts och vi arbetar ständigt med att uppdatera våra miljömärkningar. Kontakta oss om du saknar någon bedömning på våra produkter.

Svanens Husproduktportal


Byggvarubedömningen

Sunda Hus

 

Här följer en sammanfattning av våra miljömål och actions

 • Tress ledning har ett stort engagemang och ansvarskänsla för att säkerställa att miljöpolicyn följs och optimeras fortlöpande.

 • Genom att arbeta nära våra leverantörer kan vi tillsammans utveckla de lösningar som marknaden efterfrågar och samtidigt ta hänsyn till både kvalitetssäkring och miljöprioriteringar.

 • Genom att utbilda och inspirera medarbetarna, samt hålla en hög informationsnivå och ökat samarbete mellan funktionerna, försöker Tress skapa bästa möjliga grund för att miljöpolicyn alltid efterlevs.

 • Tress tillhandahåller de varor och tjänster som marknaden efterfrågar och kommer alltid att ha kvalitet som den viktigaste delen av sortimentet.

 • Produkterna genomgår en noggrann urvalsprocess med professionella, kvalitets- och miljömässiga krav från ledande aktörer och det är drivkraften i vårt sortiment som ger största kundnöjdhet och stolthet hos medarbetarna.

 • Tress använder miljövänligt emballage och återvunnet material och ser till att vi endast använder den mängd emballage som är absolut nödvändig för att skydda produkten.

 • Tress fokuserar på avfallshantering.

 • Tress kommer så långt det är möjligt att använda Svanenmärkt eller FSC-märkt papper och trycka CO2 neutralt.

 • Tress vill vara nära våra kunder – och leverantörer:
  Vi på Tress brinner för en närvarande och kontinuerlig kontakt med våra kunder var de än är. Om det är online via telefon eller ansikte mot ansikte. Det är den löpande kontakten som gör att vi kan utveckla samarbetet för allas bästa.

  Likaså är samarbetet och den nära kontakten med alla våra kvalitetsleverantörer avgörande. Vi vill jobba nära de, så att vi tillsammans kan utveckla de lösningar som våra kunder och marknaden efterfrågar och samtidigt se till att hänsyn till både kvalitet och miljö alltid prioriteras.