Lekplats Bostadsområde Mölndal1 Case Image

Anlägga lekplats

Från idé till färdig lekplats!

Varje lekplatsprojekt är unikt med sina speciella förutsättningar. Därför är det svårt att säga exakt hur en lekplats ska anläggas. Men det finns ändå en del punkter och frågeställningar som är gemensamma för de flesta projekt. Här ger vi dig en överskådlig guide med frågor att ta ställning till när du ska anlägga en lekplats.

Det viktigaste av allt är ändå att du tar kontakt med oss redan inför planeringen av ditt projekt. Då kan vi vara med och guida dig hela vägen från din idé till färdigt lekplatsprojekt. Du får en personlig kontaktperson på Tress genom hela resan som kan visa referensprojekt som inspiration och hjälpa dig på plats, från första till sista steget. Vi har projekterat och levererat över 3000 lekplatser i Sverige, så vi har gedigen erfarenhet att kunna guida dig rätt.

Lekplats Skola Lindeberg1 Case Image

Steg 1 - Området och platsen

Gör en behovsanalys. Det är en bra början och ger dig ett hum om projektets omfattning. Här följer några frågor som kan vara bra att du redan initialt försöker besvara:

 • Hur ser omgivningen ut och vad passar in här?
 • Är det i stadsmiljö eller mycket växtlighet och skog?
 • Är det en park, skola, eller bostadsgård?
 • Kuperad terräng, kanske med risk för berg i marken?
 • Behövs staket runt lekplatsen?
 • Vem är den huvudsakliga målgruppen som ska använda lekutrustningen?
 • Behövs fler sittplatser för vuxna?
 • Tillgänglighetsanpassning?
Förskola Borås1 Case Image

Steg 2 - Designen och materialvalet

Vi har tagit fram en detaljerad broschyr som visar olika färger och material på vår lekutrustning. Självklart finns det även en broschyr som visar alla möjligheter till färgval på vår aluminium-serie Alumina. Vi hoppas att de kan vara till hjälp när du funderar på vad som passar bäst rent estetiskt på din plats. Dessutom bör du redan nu tänka igenom drift och underhåll av din nya lekplats. Vem kommer att sköta om lekplatsen på kort och lång sikt. Det finns för och nackdelar med olika materialval. Här har vi listat några av de materialval du står inför:

 • Trä eller stål som grundmaterial?
 • Om du väljer trä, ska du då välja robinia eller lärkträ?
 • Ska det vara mycket eller lite färg på utrustningen? Färgval?
 • Vilket fallunderlag ska du välja?

Här kan du läsa mer om de olika fallskyddsunderlagen som vi jobbar med, även ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Aktivitetsområde Idre Fjäll5 Case Image

Steg 3 - Målgruppen

Vem kommer att leka på din nya lekplats? Detta steg hänger ihop med behovsanalysen i steg 1. Här börjar vi prata om vilken typ av lekutrustning som är lämplig till din målgrupp. Det finns olika svårighetsgrader på uppgångar och nedfarter från lekställningar beroende på ålder. Det finns även diverse behov som ska tillgodoses på en lekplats, anpassade för olika åldrar. Det handlar om rollek, sandlek, mer utmanande klätterlek och andra lekvärden som kan finnas på en lekplats. Här kan vi guida dig, genom att visa olika alternativ som kan passa till din målgrupp på din nya lekplats.

Lekplats Bostadsområde Vårby8 Case Image

Steg 4 - Budgeten

Förr eller senare kommer vi in på budgeten. Här ingår delar som ibland kan vara svåra att få en total överblick på. Men de behöver tas i beaktande för att du ska ha en så komplett bild som möjligt på den totala budgeten för hela projektet. Vilken budget har du för ditt lekplatsprojekt?

 • Inköp av lekutrustningen
 • Monteringsarbetet
 • Markarbete och eventuell rivning av gammal utrustning
 • Nytt fallskyddsunderlag
 • Kringutrustning såsom sittmöjligheter, staket och liknande
 • Kostnad för besiktning
Resultat Ritning Content Image

Steg 5 - Projekteringen och skisserna

Nu börjar det bli riktigt spännande! Tillsammans upprättar vi en tidplan som känns rimlig för dig och ur ett leveransperspektiv. Vi gör besök ute på plats och hjälper dig att forma din nya lekplats. Vi gör upp skisser och ritningar som visar alla ingående produkter i relation till varandra. Det kan annars vara svårt att beräkna det fallutrymme som många lekprodukter kräver. Dessutom är det nu det börjar kännas verkligt, att få se den nya lekplatsen visualiserad på en skiss i rätt omgivning.

Förskola Borås5 Case Image

Steg 6 - Offerten och beställningen

När vi har kommit så här långt är det dags att ge dig en offert. I lugn och ro kan du titta igenom och göra en sista koll på de ingående delarna. När du är redo att beställa gör du det med din lokala kontakt på Tress. Tänk på att planera projektet i god tid, med hänsyn till leveranstid på utrustningen och monteringsarbetet, bland annat.

Montering Lekplats Content Image

Steg 7 - Leverans och installation

Vem ska montera din lekplatsutrustning? Har du själv kontakt med en kunnig anläggare eller vill du att vi ska hjälpa dig? Vi på Tress erbjuder totalentreprenad där vi håller i alla trådarna och samordnar alla inblandade. När leveransdagen är här är det viktigt att ha rätt leveransadress och en kontaktperson för lossning av godset. Steg för steg lotsar vi dig igenom lekplatsbygget; från eventuell rivning, markarbeten, montering, gjutning, montering av fallskyddsmaterialet till slutfinishen.

Skolgård Guldsmedshyttan2 Case Image

Steg 8 - Slutbesiktningen

Du anlitar en oberoende besiktningsman för slutbesiktning. Vi upprättar en skötsel- och underhållsplan för din nya lekplats. Det är alltid markägaren som har ansvar för lekplatsen och det ska finnas rutiner för underhåll och besiktning.

Invigning Lekplats Content Image

Steg 9 - Invigning!

Nu är din lekplats klar och det är dags för invigning! Vi hoppas att både du och de barn som ska leka här och deras föräldrar är nöjda och glada över sin nya utemiljö och lekplats. Tillsammans har vi rott detta projekt i land. Det blir så mycket enklare då.

Mer information från oss

Besiktning och underhåll av Lekredskap från Tress
Garanti på lekredskap från Tress
Säkerhetstext och generellt underhåll

Vill du läsa mer om Standarden för lekredskap SS-EN 1176 och stötdämpande underlag SS-EN 1177 så hittar du den här.
Även Boverket har mycket att läsa för den som vill fördjupa sig mer här.