Tillgänglig Utemiljö Content Image

Utemiljöer med fokus på hög tillgänglighet

Tillgängliga lekplatser, spontanidrott, parkmöbler och underlag.

Tress arbetar aktivt för att kunna inspirera barn, ungdomar och vuxna till ett mer aktivt och hälsosamt liv. Vi anser att aktivitet och rörelse ska vara till för alla och vill ta vårt ansvar för att bidra till detta. För att lyckas med det krävs god kunskap vid projekterandet och vi har sedan länge arbetat med organisationer för barn med olika funktionsnedsättningar, för att ta del av deras önskemål och behov. Vi tar även del av forskning kring barns lekmönster och rörelseutveckling och satsar stort på bland annat rollek som visat sig vara en av de viktigaste faktorerna i barns tidiga utveckling.

Utvecklingen fortsätter framåt

Vår målsättning är att ha det bästa sortimentet i Skandinaven för att stimulera alla barns lärande och sociala lek. En kreativ lekmiljö ger stora utmaningar till barn och här gör vi stora satsningar. Vår vision är att utveckla och sälja produkter som främjar en rörelsekultur där glädje, gemenskap, upplevelser och hälsa ska vara i fokus. Detta ser vi som en ständigt pågående process där vi målmedvetet arbetar med kreativa processer och nätverkande. Vi tror att vi genom ett nära samarbete med slutanvändare, kunder och tillverkare kan utveckla nya koncept, anpassa produkter och ge idéer till ny utveckling.

Genom att erbjuda inspirerande produkter och lösningar till sport, idrott, lek och aktivitet bidrar Tress till en större motivation, fler timmar i rörelse och generellt en bättre folkhälsa. Vårt arbete med att göra skillnad i vardagen för människor med olika behov och förutsättningar kommer på så vis alltid att fortsätta framåt.

Projekt med tillgängliga utemiljöer

Vill du skapa en tillgänglig utemiljö?

Fyll i dina uppgifter här under så kontaktar vi dig så snart vi kan och skapar tillgänglighet tillsammans med dig!