Lekplats Pep Park Råcksta3 Case Image

Ort

Vällingby

Produktkategori

Område

Park & Fritid

Byggår

2021

Peppande hinderbana på Wallenstam Pep Park i Råcksta

Wallenstams Pep Park i Råcksta är ett slags mellanting mellan en lekplats och ett utegym där rörelse, lek och kunskap för alla åldrar är prio ett. Parken är 350 kvm och indelad i sex olika zoner med varierande utmaningar med fokus på koordination, kondition, balans och styrka.

Här finns hinderbanor, klätterställningar, studsmatta och lekutrustning för barn i olika åldrar. Underlaget består av fallskyddsgummi och härligt grönt konstgräs.

Wallenstam hade en dialog med hyresgästernas intresseförening och kommunen inför parkbygget. Tanken är att Pep Parken ska stimulera till mer spontanaktivitet och samtidigt bli en mötesplats som grannskapet kan nyttja.

Lekplats Pep Park Råcksta8 Case Image
Lekplats Pep Park Råcksta4 Case Image
Lekplats Pep Park Råcksta10 Case Image
Lekplats Pep Park Råcksta5 Case Image
Lekplats Pep Park Råcksta1 Case Image

Konceptet Pep Park

Generation Pep har sedan några år tillbaka arbetat med ett koncept kallat Pep Parker, hur parkmiljöer kan byggas och utvecklas så att de både inkluderar och inspirerar besökare till rörelseglädje. Konceptet innehåller några viktiga kriterier som ska uppfyllas för att en aktivitetspark ska få kallas en Pep Park.

Bygg en Pep Park med Tress

Vad krävs det då för att få kalla sin parkmiljö för en Pep Park? Jo, dessa kriterier måste uppfyllas:

  • Parken ska ge barn, ungdomar och vuxna inspiration och förutsättningar till lek, rörelse och vardagsmotion tillsammans. Syftet är att utveckla kondition, balans, styrka och koordination.
  • Parken ska innehålla lekredskap anpassade för olika åldrar och funktionsvariationer.
  • Det måste vara kostnadsfritt att besöka parken.
  • Kunskapselement från Generation Pep ska finnas på platsen.
  • Under projekteringen ska barnen involveras, man ska lyssna till och inspireras av deras åsikter och idéer.
  • Minimera skaderisker och säkerhetsföreskrifter så att leken inte begränsas. Bygg inte bort äventyret!
  • Det ska vara en trygg plats med till exempel grönska så att det finns naturliga platser och utrymmen för rekreation, återhämtning och vila.

Här kan du läsa mer om Generation Pep och deras arbete för barn och ungas hälsa!

Under de många år som jag varit på Tress har jag sett en fantastisk utveckling kring hur vi tillsammans med kunder förbättrar utemiljön. Balans, motorik och fysisk aktivitet står i centrum för allt vi gör.

Projektsäljare

Jens Lindahl

Telefon: 070-772 59 80

E-mail: jl@tress.se

 Sveriges tredje Pep Park

Sveriges tredje Pep Park

Råcksta Pep Park invigdes 27 april 2021 och är den tredje Pep Parken som byggts i Sverige. Vi på Tress är riktigt stolta över att ha fått vara med och bidra till denna aktivitetspark, som ska leda till ökad trivsel och rörelseglädje i området.

 Inkludering och inspiration

Inkludering och inspiration

Området som var förfallet har nu förvandlats till en härlig parkmiljö där alla kan umgås och aktivera sig, efter sin förmåga. Förskolorna och barnfamiljerna i området är jätteglada att de har en inspirerande plats att vara på.

 Pulshöjande hinderbanor

Pulshöjande hinderbanor

Tre parallella hinderbanor byggdes, där den i mitten är anpassad för rullstolsburna. Parken är helt unik i sitt slag och inbjuder till pulshöjande aktiviteter, där tidtagningen ger en extra kick.

Fler härliga bilder från projektet

Produkter i projektet

Hitta projektet!

På kartan kan du se exakt var detta projektet finns. Perfekt om du vill åka dit och se det i verkligheten.

Genom att använda knapparna i kartan (+ och -) kan du zooma ut och se andra projekt i närheten. Passa på att besöka fler projekt och få inspiration, när du ändå är ute och åker.